Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Konwencji Stambulskiej

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Konwencji Stambulskiej

Wobec toczącej się aktualnie w naszym kraju debaty na temat utrzymania w mocy lub wypowiedzenia przyjętej dnia 11 maja 2011 roku w Istambule „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, zwanej powszechnie Konwencją Stambulską, pragniemy niniejszym przypomnieć, że w tej sprawie zgodne stanowisko przyjęło już zgromadzenie biskupów Europy Środkowej, którzy wezwali do odrzucenia tego dokumentu.

czytaj dalej
Adres do wysyłki kart

Adres do wysyłki kart

Listy z zebranymi podpisami prosimy wysyłać na poniższy adres jak najszybciej, nie później jednak niż do 5  grudnia 2020 roku. Adres: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa

czytaj dalej
Tak dla wypowiedzenia Konwencji stambulskiej. Rusza oficjalna zbiórka podpisów

Tak dla wypowiedzenia Konwencji stambulskiej. Rusza oficjalna zbiórka podpisów

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Jego celem jest wypowiedzenie przez Polskę
genderowej Konwencji stambulskiej i rozpoczęcie prac nad Konwencją o prawach rodziny.
Rejestracja Komitetu oznacza rozpoczęcie oficjalnej zbiórki podpisów pod projektem ustawy.
Konwencja stambulska podważa prawa przysługujące rodzinom oraz narzuca ideologiczne i
nieskuteczne rozwiązania krajom, które ją ratyfikowały.

czytaj dalej

o projekcie

CZY WIESZ, ŻE…

Konwencja stambulska opiera się o założenia ideologii gender?

Konwencja stambulska zobowiązuje polski rząd do promowania „niestereotypowych ról płciowych” w polskich szkołach?

Konwencja stambulska posługuje się pojęciem „płci społeczno-kulturowej” (gender), co może prowadzić do negacji konstytucyjnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny?

Konwencja stambulska zobowiązuje polskie władze do „wykorzenienia” zwyczajów i tradycji „opartych na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn”?

zarówno PiS, jak i PSL przeciwstawiały się przyjęciu Konwencji stambulskiej, ale dziś nie robią nic, by ten szkodliwy dokument stracił moc obowiązującą względem Polski?

Słowacja i Węgry odmówiły ratyfikacji Konwencji stambulskiej, a bułgarski Trybunał Konstytucyjny uznał ją za niekonstytucyjną ze względu na naruszenie zasady demokratycznego państwa prawa?

opierając się na błędnych, zideologizowanych przesłankach, Konwencja nie przyczynia się do poprawy sytuacji kobiet, będących ofiarami przemocy.

….Konwencja stambulska całkowicie pomija prawdziwe źródła przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zgodnie z badaniami, głównymi przyczynami przemocy są: alkoholizm, rozpad więzi rodzinnych, seksualizacja wizerunku kobiet i dziewcząt w mediach. Zdrowa i wolna od patologii rodzina chroni przed przemocą, a nie jest jej przyczyną.

Konferencja Episkopatu Polski poparła inicjatywę Tak dla rodziny, nie dla gender?

 

POWIEDZ STOP IDEOLOGIZACJI POLSKIEGO PRAWA!

Podpisz się pod projektem ustawy,

która zobowiązuje rząd do wypowiedzenia genderowej konwencji! 

Co znajduje się w treści projektu obywatelskiego „TAK DLA RODZINY, NIE DLA GENDER”?

  • Ustawa wyraża zgodę na wypowiedzenie Konwencji stambulskiej – według polskiej Konstytucji umowy międzynarodowe takie, jak Konwencja stambulska mogą zostać wypowiedziane wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Nasz projekt zawiera w swojej treści zgodę na wypowiedzenie Konwencji stambulskiej!

  • Ustawa zobowiązuje rząd do podjęcia prac nad Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny – dokumentem, który zagwarantuje kompleksową ochronę praw rodziny!

Co proponujemy w miejsce genderowej Konwecji stambulskiej?

Już najwyższy czas, by Polska stała się państwem, które aktywnie stanie w obronie rodziny na forum międzynarodowym. Dlatego projekt ustawy nie tylko uprawnia polski rząd do wypowiedzenia Konwencji stambulskiej, ale także zobowiązuje do opracowania rozsądnej alternatywy! Jest nią Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny.

Co powinna zawierać Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny?

  • potwierdzenie naturalnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny,
  • gwarancje opieki i ochrony rodziny przez organy władzy publicznej,
  • zakaz naruszania autonomii rodziny przez nieuprawnione ingerencje urzędników,
  • zakaz dyskryminacji matek, które rezygnują z pracy zarobkowej, by wychowywać dzieci,
  • prawa rodziców w zakresie wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami,
  • identyfikację realnych przyczyn przemocy i propozycje skutecznej ochrony członków rodziny przed przemocą domową i przemocą godzącą w życie rodzinne!

Ambasadorzy inicjatywy

dokumenty do pobrania

Karta podpisów do pobrania

Jeżeli chcieliby Państwo otrzymywać informacje o działaniach związanych z rozwojem Inicjatywy, prosimy o pozostawienie swoich danych