Zaznacz stronę
Adres do wysyłki kart

Adres do wysyłki kart

Listy z zebranymi podpisami prosimy wysyłać na poniższy adres jak najszybciej, nie później jednak niż do 14  grudnia 2020 roku. Adres: Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, ul. Zielna 39, 00-108, Warszawa